Ahojte,

potrebujem naplniť formulár defaultnými hodnotami pre „mails“ a pre „tels“. Pri „mails“ mi setValues funguje, no pri hocijakom inom vytvorenom containery mi to už nefunguje. Ukážka kódu.

// form
$mails = $form->addDynamic('mails', function (Container $mail) {
  $mail->addText("mail","Obrázok");
}, 1);

$mails->addImage('add', "../../www/images/plus.png")->setValidationScope(FALSE)->addCreateOnClick(TRUE);

$tels = $form->addDynamic('tels', function (Container $tel) {
  $tel->addText("text","Obrázok");
}, 1);

$tels->addImage('add', "../../www/images/plus.png")->setValidationScope(FALSE)->addCreateOnClick(TRUE);

$form->addSubmit("odoslat", "Upraviť firmu");
// form...

//naplnanie values v actione
  $maile= $this->firmy->vratMailsFirmy($id);
  // $tele = $this->firmy->vratTelsFirmy($id);
  $form = $this["upravFirmu"];

  if (!$form->isSubmitted()) {
// naplnam mails container
    foreach ($maile as $id => $mail) {
    $form["mails"][$id]->setValues($mail);
    }
// naplnal tels container tak isto ako predchadzajuci cyklus kvôli test učelom
    foreach ($maile as $id => $mail) {
    $form["tels"][$id]->setValues($mail);
    }
  }

Prvý foreach pre mails mi vytvorí pekne 3 input type text s defaultnými hodnotami. Druhý foreach pre tels mi vytvorí 3 input type text, ale všetky majú prázdnu value … Neviem, kde môže byť chyba …


You must first log in to participate in this discussion