Počítá nějak kdyby\Facebook s možností navrátit se po přihlášení na konkrétní stránku pomocí předaného key a restoreRequest()? Zatím jsem se dostal k tomu, že dokážu facebooku předat redirect_uri s parametrem s klíčem, na který se chci po přesměrování vrátit, ale po přihlášení už se k původně předanému key nedostanu. Řešil jste už někdo takový problém?

Use case proč to chci: Uživatel je na stránce a zjistí, že se potřebuje přihlásit, ale je na zařízení, kde mu nechci nabízet lightbox (třeba mobil), takže ho přesměruju na samostatnou stránku pro přihlášení a po přihlášení přes fb bych ho rád vrátil na stránku, kde byl původně.


You must first log in to participate in this discussion