Nedaří se mi spustit třídu SchemaUpdateCommand z kdyby doctrine console. Třída je jako součást vendora zaregistrovaná v DI, takže jsem si ji injectnul do presenteru


/**
 * @SchemaUpdateCommand
 * @inject
 */
public $schemaUpdate;

ale když zavolám $this->schemaUpdate($input, $output); tak to hlásí, že tomu chybí cache a helperset. Musím registrovat nette cache i entitymanager jako helpery nebo dělám špatně něco jiného?

Ignorovat, nepřečetl jsem si celý příspěvěk :-)


You must first log in to participate in this discussion