Ahoj, lze získat logy od neúspěšně provedených příkazů na travisu?

Ahoj, jasně, já používám script v .travis.yml

after_failure:
  - 'for i in $(find ./tests -name \*.actual); do echo "--- $i"; cat $i; echo; echo; done'
  - 'for i in $(find ./tests/tmp -name \*.log); do echo "--- $i"; cat $i; echo; echo; done'

You must first log in to participate in this discussion