Čauves, snažím se nastavit queues u kdyby/rabbitmq a chtěl bych jednoho consumera nastavit tak, aby pro jednu exchange měl několik queue a to tak, že každá queue bude instance service s jiným interním parametrem. V mém případě URL (jde o synchronizace dat na několik serverů). Počet těchto serverů může být různý. Taktéž by asi bylo dobré, kdyby šlo o typ fanout, protože chci z producera poslat požadavek na všechny consumery pro danou exchange.

Rád bych nastavil typ popisovaný zde https://www.rabbitmq.com/…-python.html

Nějak nevím, jak to celé zakomponovat do configu.

  1. vytvořit více instancí consumer třídy (pokud je to dobrý nápad a nedělá se to jinak např. předáváním parametrů)
  2. nastavení fanout typu. Při jakémkoliv pokusu o nastavení přichází tato exc.:

    PhpAmqpLib\Exception\AMQPProtocolChannelException

    PRECONDITION_FAILED – inequivalent arg ‘type’ for exchange ‘randomize’ in vhost ‘/’: received ‘fanout’ but current is ‘direct’

Děkuji předem


You must first log in to participate in this discussion