V poslednom čase sa pravidelne stretávam pri spustení prehliadača so stránkou nad Kdyby\Doctrine s takýmto errorom: Class __PHP_Incomplete_Class has no unserializer File: …\src\Kdyby\Doctrine\Entities\SerializableMixin.php


/**
 * @param Serializable $object
 * @param string $serialized
 */
public static function unserialize(Serializable $object, $serialized)
{
  $data = unserialize($serialized);
  foreach ($data as $target => $value) {
    if (strpos($target, '::') !== FALSE) {
      list($class, $name) = explode('::', $target, 2);

Po refreši začne fungovať normálne. Vie mi nietko poradiť v čom je problém?


You must first log in to participate in this discussion