Ahoj, mám entitu produkt a ten by měl mít možnost vlastnit více attributů. Mám to navržené tedy přes spojovací tabulku. Pro přidávání attributů používám replicator. Jak pěkně uložit nové attributy?

Udělal jsem tam něco takového:

foreach ($values["attributes"] as $key => $attribute)
{
  $a = new CatalogItemAttribute();
  $a->value = $attribute->value;
  $a->attribute = $this->attributeModel->findAttribute($attribute->id);
  $this->entity->addAttribute($a);

  $this->em->persist($this->entity);
}

$this->em->flush($entity);

ale křičí:

A new entity was found through the relationship 'App\Entity\CatalogItem#attributes' that was not configured to cascade persist operations for entity: App\Entity\CatalogItemAttribute@00000000154b019f000000000e5b71bb. To solve this issue: Either explicitly call EntityManager#persist() on this unknown entity or configure cascade persist this association in the mapping for example @ManyToOne(..,cascade={"persist"}). If you cannot find out which entity causes the problem implement 'App\Entity\CatalogItemAttribute#__toString()' to get a clue.

Jednotlivé entity:

CatalogItem:

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="catalog_item")
 */
class CatalogItem extends BaseEntity
{
  use \Kdyby\Doctrine\Entities\MagicAccessors;

  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column
   * @ORM\GeneratedValue
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Název", type="text", required=true)
   */
  protected $name;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Model", type="text", required=true)
   */
  protected $model;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="URL", type="text", required=true)
   */
  protected $url;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Vlastní H1", type="text")
   */
  protected $titleH1;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Meta title", type="text")
   */
  protected $metaTitle;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Meta description", type="textArea")
   */
  protected $metaDescription;

  /**
   * @ORM\Column(type="decimal")
   * @InputType(label="Cena bez DPH", type="text")
   */
  protected $price;

  /**
   * @ORM\Column(type="decimal")
   * @InputType(label="Cena s DPH", type="text")
   */
  protected $priceWithoutVat;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="DPH v %", type="text")
   */
  protected $vat;

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="CatalogCategoryItem", mappedBy="item")
   */
  protected $categories;

  /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="CatalogCategory")
   */
  protected $category;

  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Popis", type="textArea")
   * @InputStyle(class="editor")
   */
  protected $description;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $image;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $photo = null;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $variant;

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="CatalogItemVariant", mappedBy="item")
   */
  protected $variants = null;


  /**
   * @ORM\OneToOne(targetEntity="CatalogItemVariant", mappedBy="variant")
   */
  protected $variantsOf = null;


  /**
   * @ORM\Column
   * @InputType(label="Počet kusů", type="text")
   */
  protected $quantity;


  /**
   * @param $item
   * @return mixed
   */
  private static function getVariant($item) {
    return $item->variant;
  }

  /**
   * Get price of Vat
   * @return mixed
   */
  public function getVatPrice()
  {
    return $this->price - $this->priceWithoutVat;
  }

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="CatalogItemAttribute", mappedBy="item")
   */
  protected $attributes = null;


  public function addAttribute(CatalogItemAttribute $attribute)
  {
    $attribute->item = $this;
    $this->attributes[] = $attribute;
  }

  /**
   * Get array of product variants
   * @return array
   */
  public function getVariants() {

    if($this->variant == 0)
    {
      $result = array();

      foreach($this->variants as $variant) {
        $result[] = $variant->variant;
      }

      return $result;
    }

    $variants = isset($this->variantsOf) ? $this->variantsOf->item->getVariants() : array();
    $result = array();

    foreach($variants as $var) {
      if($var->id != $this->id)
        $result[] = $var;
    }

    if(isset($this->variantsOf))
    $result[] = $this->variantsOf->item;
    return $result;
  }

  /**
   * Return array of product attributes, todo !!!!
   * @return array
   */
  public function getAttributes()
  {
    $results = [];

    return $results;
  }

  /**
   * Return array of product attachments, todo !!!!
   * @return array
   */
  public function getAttachments()
  {
    $results = [];

    return $results;
  }

}

CatalogAttribute:

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="catalog_attribute")
 */
class CatalogAttribute extends BaseEntity
{
  use \Kdyby\Doctrine\Entities\MagicAccessors;

  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column
   * @ORM\GeneratedValue
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $type;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $title;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $value;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $unit;

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="CatalogItemAttribute", mappedBy="attribute")
   */
  protected $items;
}

CatalogItemAttribute:

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="catalog_item_attributes")
 */
class CatalogItemAttribute
{
  use \Kdyby\Doctrine\Entities\MagicAccessors;

  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column
   * @ORM\GeneratedValue
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="CatalogItem", cascade={"persist"})
   * @ORM\JoinColumn(name="id_item", referencedColumnName="id")
   */
  protected $item;

  /**
   * @ORM\OneToOne(targetEntity="CatalogAttribute", inversedBy="items")
   * @ORM\JoinColumn(name="id_attribute", referencedColumnName="id")
   */
  protected $attribute;

  /**
   * @ORM\Column
   */
  protected $value;
}

Nakopnete mě správným směrem prosím?

Chyba byla v ukládání, tj persist:

foreach ($values["attributes"] as $key => $attribute)
{
  $a = new CatalogItemAttribute();
  $a->value = $attribute->value;
  $a->attribute = $this->attributeModel->findAttribute($attribute->id);
  $this->entity->addAttribute($a);

  $this->em->persist($a);
}

$this->em->flush($entity);
 • Jak s tím pracovat v případě replicatoru?
 • Jak zajistit automatické mazání, když přes replicator odstraním řádek?
 • Jak zajistit updatování, aniž by se tvořili duplicity?

Provizorně všechny záznamy před zpracováním smažu, ale asi to není cool řešení:

$this->em->getConnection()->delete('catalog_item_attributes', ['catalog_item_id' => $this->entity->id])

Nikdo? :-(


You must first log in to participate in this discussion