Ahoj,

přecházím z Nextras\Orm na Doctrinu a hned jsem zabruslil do problému… A nevím jak z něj ven. Omlouvám se předem na názvy sloupečlů, jsem zvyklý ze SAP a ty data v podstatě ze SAP plním.

Mám tři tabulky:

Employee ( werks, pernr, teami, kostl, fname, lname, …; Primární klíče jsou werks, pernr).

Team (werks, teami, name, …; Primární klíče jsou werks, teami)

Center (werks, kostl, name, …; Primární klíče jsou werks, kostl)

V tabulce employee používám vztah ManyToOne na teami a kostl, a protože jsou vždy dva primární klíče, dávám to pomocí JoinColumns (werks a teami, werks a kostl).

Když chci uložit/upravit nového zaměstnance a jeho tým (Teami) a středisko (kostl) existuje, tak je vše v pořádku. Pokud ale neexistuje v tabulce Team nebo Center záznam, na který odkazuji, hodí mi to automaticky závod (Werks) na hodnotu NULL a příkaz neprojde (werks = primární klíč). To je ale problém, protože tam potřebujeme mít i staré zaměstnance, kteří už u nás nepracují a proto nemají přiřazený tým ani nákl. středisko.

Při vytváření zaměstnance pro vložení týmu a střediska používám getPartialReference.


You must first log in to participate in this discussion