Na Windows 10 mám aplikaci. V ní mám aktivní redis. Viz. config: extensions:
redis: Kdyby\Redis\DI\RedisExtension

redis:
journal:
database: 0

storage:
database: 0

session:
database: 1

host: 127.0.0.1
connectionAttempts: 3

Celé mi to havaruje stále chybovou hláškou session_regenerate_id(): Failed to create(read) session ID: redis (path: tcp://127.0.0.1:6379?weight=1&timeout=10&database=1&prefix=Nette.Session%3A)

Nedovedl by jste prosím poradit co vyzkoušet ? PHP je ve verzi 7.0.13, redis support se mi v phpinfo zobrazuje jako aktivní ve verzi 3.1.0. Redis server mám nainstalován. Když zkouším redis jhednoduše přímo v php skriptu mimo nette, tak tohle normálně funguje: $redis = new Redis(); $redis->connect( ‘127.0.0.1’ ); // sets message to contian “Hello world” //$redis->set(‘message’, ‘Hello world’);

// gets the value of message $value = $redis->get(‘message’);

// Hello world print($value);

echo ($redis->exists(‘message’)) ? “Oui” : “please populate the message key”;

Tak si nakonec odpovím sám. Nainstaloval jsem modul redisu pro PHP ve verzi 3.1.3 a už to běhá bez chyby.


You must first log in to participate in this discussion